Bígí linn i gConradh
na Gaeilge
Tuilleadh
Ag cur chun cinn
an Ghaeilge
Tuilleadh

Baile

Fáilte

Fáilte go suíomh idirlín Chonradh na Gaeilge i Maigh Eo.

Gheobhaidh tú eolas anseo faoinár n-eagraíocht dheonach agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil do phobal an chontae. Cuirimid fáilte i gcónaí roimh cheisteanna agus is féidir teagmháil a dheanamh linn trí ríomphost eolas@conradhmhaigheo.ie nó glaoch orainn ar (094) 902244 nó (087) 9781166. Nó tig leat bualadh isteach chugainn i Sráid Ellison, Caisleán a’ Bharraigh. Beidh fáilte romhat!

signatures

Brídín Ní Cheallaigh

Oifigeach Forbartha Gaeilge

129 Bliain

ag obair ar son na Gaeilge

Ag an bpointe seo tá sé chraobh i gCo. Mhaigh Eo:

Craobh Bhéál an Átha

Craobh Chlár Chlainne Mhuiris

Craobh Chathair na Mart

Craobh Dhún Chaocháin

Craobh Mhala Raithní

Craobh Chaisleán an Bharraigh

Céard é an TEG

Céard é an TEG?

Is é Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), atá á riar ag Ionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad, an chéad chóras agus an t-aon chóras deimhniúcháin d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Is córas cuimsitheach grádaithe é a ligeann d’fhoghlaimeoirí tabhairt faoi scrúduithe ag cúig leibhéal éagsúla inniúlachta.

What is a TEG certificate?

Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), which is administered by the Centre for Irish Language at Maynooth University, is the first and only system of certification for adult learners of Irish. It is a comprehensive, graded system that allows learners to undertake examinations at five different levels of proficiency.

Tús maith leath na hoibre

WHO WE ARE

Committee Members

Colmán Ó Raghallaigh

Chairman

Brídín Kelly

Language Development Officer

Erin O’Hara

Secretary

Seán Ó Cionfhaola

Treasurer

ÁR N-IMEACHTAÍ

Ag Teacht Go Luath

Nuacht