conradh na gaeilge

nuacht|28 Meiteamh 2012 an nuacht

Cuir corr ilchultúrtha leai an Samradh seo le cúrsaí Chronradh na Gaeilge!

Cuir corr ilchultúrtha leai an Samradh seo le cúrsaí Chronradh na Gaeilge!

Le mic léinn ón bPeiriú, ón mBrasaíl, ón Spáinn, ón nGearmáin, ón Iodáil, ón Ísiltír, ón Ungáir, agus fiú ó Éirinn ag foghlaim a gcéad chúpla focal ag ranganna Chonradh na Gaeilge an téarma seo caite, is féidir leat corr ilchultúrtha a chur sa samhradh trí chlárú do dhianchúrsa teanga leo i mí Iúil nó Lúnasa ar cnag.ie

Freastalaíonn Conradh na Gaeilge ar fhoghlaimeoirí fásta de gach leibhéal le cúrsaí Gaeilge i mBaile Átha Cliath gach samhradh: Tosaitheoirí, Bunrang, Meánrang, agus Ardrang san áireamh. Tionólfar na ranganna 3-huaire ag Ceannáras Chonradh na Gaeilge i lár na cathrach ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, dhá oíche in aghaidh na seachtaine (Dé Máirt agus Déardaoin ó 6.30 - 9.30in), ón 10 - 26 Iúil agus ón 7 - 23 Lúnasa 2012.

Arsa Brenda Ní Ghairbhí, Feidhmeannach Forbartha agus Oifige Chonradh na Gaeilge: "Is chuig Conradh na Gaeilge a thagann daoine ó thíortha agus ó chúlraí éagsúla chun an Ghaeilge a fhoghlaim, ar chúiseanna pearsanta agus gairmiúla araon, toisc go dtuigtear dóibh go bhfuil an luach is fearr ar airgead agus an caighdeán múinteoireachta is airde san ardchathair á thairiscint againn ar ranganna Gaeilge."

Tá clú ar Chonradh na Gaeilge as na ranganna Gaeilge a reáchtálann siad d'fhoghlaimeoirí fásta, agus as praghas réasúnta na gcúrsaí, praghas atá íslithe in athuair i mbliana; níl ach €160 ar dhianchúrsa 3-seachtaine anois, nó €140 d'iarscoláirí, do mhic léinn, do dhaoine dífhostaithe agus scothaosta ar phinsean. Is féidir leat clárú do chúrsaí Chonradh na Gaeilge ar-líne ag cnag.ie inniu, nó déan teagmháil le Conradh na Gaeilge ag eolas@cnag.ie / +353 (0)1 4757401 chun breis eolais a fháil agus le háit a chur in áirithe.

Arsa Ní Ghairbhí: "Le cúrsaí eacnamaíochta mar atá faoi láthair, tá sé ríthábhachtach dúinn go bhfaigheann custaiméirí Chonradh na Gaeilge luach a gcuid airgid as na dianchúrsaí an samhradh seo. Ní hamháin go bhfuil lascainí iontacha le fáil ar phraghas na gcúrsaí, ach is deis iontach duit iad ranganna an Chonartha chun cur le réimse na scileanna ar do CV, go háirithe agus méadú ag teacht ar líon na bpost go bhfuil gá le Gaeilge ann sna sála ar achtú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Eoraip."

Ní hamháin go bhfuil dualgais i leith na Gaeilge ag comhlachtaí poiblí in Éirinn agus san Aontas Eorpach, ach tá gnólachtaí príobháideacha idirnáisiúnta amhlaidh Microsoft, Samsung, Accenture agus fiú Facebook ag iarraidh buntáiste iomaíochta a thabhairt dóibh féin trí mheán na Gaeilge, mar sin is tráthúil an t-am é le snas a chur ar do chuid Gaeilge, nó chun í a fhoghlaim ó thús, le cúrsaí an Chonartha i mBaile Átha Cliath.

Cloíonn cúrsaí Chonradh na Gaeilge le siollabais Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) agus bíonn deis ag scoláirí an cháilíocht idirnáisiúnta seo a bhaint amach trí scrúdú a dhéanamh, arna eagrú ag Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, bunaithe ar na ranganna agus ar imeachtaí teanga eile a reáchtálfar i gcaitheamh an téarma.

Bíodh tú i d'Éireannach nó i d'Iodálach i mBaile Átha Cliath de thaisme nó de rogha, ofrálann cúrsaí Chonradh na Gaeilge deis do chuile dhuine chun idir thaitneamh agus thairbhe a bhaint as an teanga an samhradh seo!

Tuilleadh eolais: Brenda Ní Ghairbhí, Feidhmeannach Oifige, Conradh na Gaeilge. (01 4757401 / 086 3649776)

Máire Ní Dhuiginn,Fáilteoir, Conradh na Gaeilge.(01 4757401) / eolas@cnag.ie