conradh na gaeilge

nuacht|28 Meiteamh 2012 an nuacht

Cló Mhaigh Eo Abú

Colmán Ó Raghallaigh

Tharla reabhlóid i saol litríochta na Gaeilge tamall de bhlianta ó shin nuair a d’fhoilsigh Cló Mhaigh Eo úrscéal grafach, cosúil le coimic, don chéad uair. “An Sclábhaí” a bhí i gceist agam ag an am agus dhíol an leabhar sin níos mó ná ceithre mhíle cóip ar fad. Bhí an genre sin nua go leor sa tír seo ag an am ach bhí sé coitianta go leor sna Stáit Aontaithe agus san Eoraip. Idir an dá linn tá cuid mhaith leabhair den chinéal céanna foilsithe ag an gcomhlacht agus ag éirí thar cinn leo go léir.

Is é Colmán Ó Raghallaigh atá taobh thiar de Chló Mhaigh Eo. Is as Chlár Chlainne Mhuiris do Cholmán ó dhúchas agus tá Cló Mhaigh Eo lonnaithe sa bhaile sin. Tá an chomhlacht ar an bhfód ó bhí 1995 ann. Thug sé faoin gcomhlacht a bhunú toisc go raibh smaointí aige féin maidir le leabhair do phaistí. Bhí sé féin ag scríobh fada go leor ag an am agus theastaigh uaidh tabhairt faoi smaointí nua a bhí ina chloigeann le fada. Mar a deir sé féin: “Bhí mé ag iarraidh triail a bhaint as. D’éirigh go maith leis, buíochas le Dia”.

Tá Colmán i mbun pinn le fada an lá. Tá clú agus cáil air mar scríobhnóir do dhaoine óga. Tá saothar Uí Raghallaigh agus saothar Chló Mhaigh Eo ag dul i bhfeabhas agus é ag dul in aois.

Anois an scéal is déanaí ón stábla sin ná go bhfuil gradam náisiúnta bronnta ar Chló Mhaigh Eo. Bronnadh gradam náisiúnta ar Cholmán le déanaí sa Leabharlann Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Reáchtáladh Comhdháil bhliantúil Leabhar Pháistí Éireann sa Leabharlann agus bronnadh Gradam 2012 ar Cholmán don ghaisce atá bainte amach ag a gcomhlacht, Cló Mhaigh Eo, i réimse na foilsitheoireachta in Éirinn.

Feictear dó nach bhfuil mórán constaicí ag baint le bheith lonnaithe in iarthar na tíre. Is léir gur bhreá leis Clár Chlainne Mhuiris is tá sé thar a bheith mórtasach as an áit. Is ansin a rugadh is a tógadh é agus tá a shaol uilig caite san áit. “Tá gach aon duine ar fáil ar ríomhphost agus is féidir linn an dearadh a sheoladh chomh maith. Tá ag éirí go maith linn i gClár Chlainne Mhuiris”, a deir sé.

Is é Drochlá Ruairí an leabhar is mó atá luaite leis an bhfoilsitheoir. Tá roinnt leabhair sa tsraith atá bunaithe ar scéalta taiscéalaíochta an bhuachalla dhána. Anuas air sin foilsítear leabhair Ghaeilge do dhaoine óga agus úrscéalta grafacha i nGaeilge.

Faoi láthair tá sé ag obair ar leagan grafach de An Béal Bocht le Myles na gCopaleen. Úrscéal grafach do dhéagóirí agus do dhaoine fásta a bheidh ann agus tá Cló Mhaigh Eo ag súil go mbeidh sin ar díol i mí Lúnasa. Tá roinnt leabhair nua eile ar na bacáin aige chomh maith.

Tá sé i gceist ag Cló Mhaigh Eo, freisin, cuid de na leabhair sa chatalóg a fhoilsiú go leictreonach. Tá sé i gceist acu Fainic a Fhiachra agus Píobaire Hamelin a fhoilsiú mar iBooks i rith an tsamhraidh. Ní fios do Cholmán an bhfuil go leor airgid le déanamh as an bhfoilsitheoireacht leictreonach ach tá Cló Mhaigh Eo sásta triail a bhaint as i dtús báire.

Is léir go bhfuil méar Cholmáin ar chuisle na litríochta sa tír seo le fada an lá. Tá a stíl is a scil le feiceáil go soiléir in obair na comhlachta. Tá a chuid leabhair dírithe ar léitheoirí óga na tíre agus ar dhaoine fásta chomh maith. Mealltar na léitheoirí sna mílte agus tá na mílte acu meallta aige chuig léitheoireacht na Gaeilge ó 1995 amach.

Comhghairdeas ó chroí le Colmán agus le Cló Mhaigh Eo as an ngradam seo. Gradam agus éacht ar leith é ó údar agus ó chomhlacht atá úr, nua-aimseartha agus tarraingteach é. Go maire Cló Mhaigh Eo i bhfad.

Tuilleadh eolais: Leabhar.com