conradh na gaeilge

nuacht|3 Marta 2011 an nuacht

Seoladh Seachtain Na Gaeilge 2011

Séamus Mac CormaicSeoladh Seachtain na Gaeilge 2011 i gContae Mhaigh Eo ar an gCéadaoin, 2 Márta in Aerfort Iarthair Éireann i gCnoc Mhuire. Bhí slua mór i láthair don ócáid agus bhí an-oíche go deo ann. Toisc go bhfuil Comhaltas Ceoltóirí Éireann ag ceiliúradh trí scór bliain ar an bhfód i mbliana tháinig Coiste Mhaigh Eo de CCÉ agus Coiste Dúiche Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge le chéile don seoladh ar leith seo.

B’é Séamus Mac Cormaic, Uachtarán, Comhaltas Ceoltóirí Éireann a rinne an seoladh agus rinne sé comhghairdeas le gach uile duine a bhí páirteach i gcur chun cinn na Gaeilge sa chontae. Dúirt sé go raibh an Ghaeilge an tabhachtach i saol an Chomhaltais agus go raibh sé mar aidhm acu an teanga a chothú agus a chur chun cinn. Dúirt sé gur éirigh go hiontach le Seachtain na Gaeilge i gCondae Mhaigh Eo le blianta beaga anuas agus go raibh súil aige go mbeadh an scéal amhlaidh i mbliana. Chomh maith leis sin dúirt sé go raibh an-áthas air go raibh an Comhaltas agus Conradh na Gaeilge ag obair as lámha a chéile i seoladh Seachtain na Gaeilge i mbliana.

Ba ionad ar leith é an t-aerfort don seoladh seo. Thug sé iomhá ar leith don teanga agus do chultúr na hÉireann. Cosúil leis an teanga, dúirt daoine áirithe nach raibh todchaí ar bith i ndán don aerfort ach tá a fhios againn uile faoin am seo gur a mhalairt ar fad atá fíor. Tá iomhá ar leith ag baint leis an aerfort: dul chun cinn, séan, dóchas, neart féidireachtaí agus todchaí geal. Níl cúis ar bith nach mbeadh an scéal amhlaidh le teanga ársa na nGael.

Níl aon amhras ann ach gur éirigh go hiontach le himeachtaí na seachtaine le roinnt blianta anuas. Ach ní féidir a shéanadh, ach oiread, ach gur thug imeachtaí na seachtaine seo caite iomhá nua ar fad don teanga - ní amháin sa chondae seo ach sa chúige uilig. Thug Uachtarán CCÉ spreagadh agus ugach do chuile duine a bhí i láthair agus rinne fear a’ tí don oíche, Seosamh Ó Broin ó MWR, amhlaidh freisin. ‘Cosúil le anuraidh, agus blianta eile roimhe sin, tá réimse leathan imeachtaí eagraithe sa Chontae seo i mbliana. Tá imeachtaí ann do dhaoine fásta agus daoine óga agus imeachtaí a oireann do gach aois grúpa, cuma cén saghas imeachta atá uait. Ag caint ag an seoladh dúirt Máirtín G. Ó Maicín, Cathaoirleach, Coiste Dúiche Mhaigh Eo go raibh ard-mholadh tuillte ag Brídín Ní Cheallaigh ó Thogra Mhaigh Eo. Chomh maith leí luaigh sé Oonagh Ní Chéilleachair, Oifigeach Forbartha na Gaeilge le Comhairle Chondae Mhaigh Eo.

‘Cosúil le anuraidh, agus blianta eile roimhe sin, tá réimse leathan imeachtaí eagraithe sa Chontae seo i mbliana. Tá imeachtaí ann do dhaoine fásta agus daoine óga agus imeachtaí a oireann do gach aois grúpa, cuma cén saghas imeacht atá uait. Ag caint ag an seoladh dúirt Máirtín G. Ó Maicín, Cathaoirleach, Coiste Dúiche Mhaigh Eo go raibh ard-mholadh tuillte ag Brídín Ní Cheallaigh ó Thogra Mhaigh Eo. Chomh maith leí luaigh sé Oonagh Ní Chéilleachair, Oifigeach Forbartha na Gaeilge le Comhairle Chondae Mhaigh Eo.

D’impigh sé ar gach éinne taitneamh agus sult a bhaint as imeachtaí na Seachtaine agus gan dearmad a dhéanamh pé Gaeilge a bhí acu a úsáid le linn na Seachtaine.

"Croí na Seachtaine - It’s You"