conradh na gaeilge

nuacht|2 Aibreán 2011 an nuacht

Uachtarán Nua ar Chonradh na Gaeilge

Donnchadh Ó hAodha

Toghadh Donnchadh Ó hAodha ó Dháil na Mumhan ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge don chéad uair ag Ard-Fheis na heagraíochta san Óstán Killashee, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara, inniu, 02 Aibreán 2011.

Tá Donnchadh Ó hAodha ina bhall gníomhach de Chonradh na Gaeilge ón am a raibh sé ina dhéagóir.Tá sé ina Chathaoireach ar Dháil na Mumhan den Chonradh le tamall maith de bhlianta anuas, agus ina thimire deonach don Chúige ó 2010. Ba Thánaiste é Ó hAodha ar Bhuanchoiste agus ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge le 3 bliana anuas freisin, agus tá an-bhaint aige le Clódhanna Teoranta, comhlacht foilseacháin Chonradh na Gaeilge, agus leis An Siopa Leabhar i gCeannáras an Chonartha go fóill.

Dúirt Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Táim ag tnúth le tabhairt faoin dúshlán atá romham mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge chun an eagraíocht a fhorbairt agus a neartú, trí chomhoibriú go dlúth le heagrais phobail eile, trí bhallraíocht na heagraíochta a mhéadú, agus trí leibhéal gníomhaíochta na mball sin a spreagadh chun gnímh le linn mo Uachtaránachta.

"Tá an crú ar an tairne le cúrsaí geilleagair mar atá sa tír seo faoi láthair, ach creidim go mbeidh Conradh na Gaeilge in ann leas a bhaint as an mbá agus an tacaíocht don Ghaeilge, atá forleathan i measc an phobail in Éirinn agus san diaspora Éireannach thar lear, chun seasamh na Gaeilge a dhaingniú agus chun eagraíocht níos láidre agus níos éifeachtaí fós a dhéanamh dínn féin."

Is as Cathair Chorcaí é Donnchadh Ó hAodha ó dhúchas ach tá cónaí air i nGaeltacht Chúil Aodha le blianta fada. Chaith sé deich mbliana ag obair in Ard-Oifig Chonradh na Gaeilge ó 1969-1973 agus é ag plé le stiúradh timireachta, agus chaith sé cúpla bliain sa bhreis air sin ag obair mar Rúnaí ar an eagras. Bhí Donnchadh Ó hAodha ag obair ar an bhfoireann riaracháin ag plé le Gnóthaí na Mac Léinn i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, go dtí anuraidh agus tá sé ina Chathaoirleach reatha ar Bhord na Gaeilge sa Choláiste go fóill. Bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, céim oinigh MA (honoris causa) ar Ó hAodha i 2009 leis.

Cabhróidh taithí Uí hAodha chun cúrsaí teanga, cúrsaí mac léinn agus daoine óga á phlé agus chun beocht as an nua a chur i gConradh na Gaeilge, go háirithe ag an am ríthábhachtach seo don teanga agus straitéis chinniúnach don Ghaeilge foilsithe um dheireadh na bliana seo caite. Arsa an tUachtarán Ó hAodha: "Tá Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 ag éileamh go láidir go gcuirfí “An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030” i bhfeidhm ina hiomláine, go háirithe i réimse an oideachais; tá gá soiléir lena leithéid de Straitéis reachtúil, nuair a chítear, mar shampla, an doicheall agus na deacrachtaí atá sa státchóras i gcoinne cur i bhfeidhm Scéimeanna faoin Acht Teanga faoi láthair."

Tréaslaíonn foireann uile Chonradh na Gaeilge leis an Uachtarán nua Ó hAodha agus guíonn siad gach rath ar an obair a bhéas le déanamh i bpáirt leis, sa bhliain amach romhainn. Ní dheachaigh iarrthóir ar bith eile in iomaíocht leis an tUasal Ó hAodha d'Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge i mbliana.