conradh na gaeilge

nuacht|13 Aibreán 2011 an nuacht

An Suiomh Nua!

Liam Ó MaoilmhichílSeolfaidh Liam Ó Maoilmhichíl, Cathaoirleach, Foras na Gaeilge agus iar Ard- Stiúrthóir an CLG an suíomh idirlín seo go h-oifigiúil anocht, an 13 Aibreán @ 8.30 i.n. san Ionad Oideachais i gCaisleán an Bharraigh.

Seo céim ar aghaidh eile in obair Chonradh na Gaeilge anseo i gContae Mhaigh Eo. Tá an-áthas ar Choiste Dúiche Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge mar gheall ar an bhforbairt nua seo. Is áis an-mhór í chun pobal Mhaigh Eo a choinneáil ar an eolas ar chéard atá ar bun ag an togra seo agus céard iad na h-imeachtaí atá ar siúl ó thaobh na Gaeilge thart timpeall an chontae.

Níl ach tús curtha leis an obair ar an suíomh seo agus tá sé i gceist ag Conradh Mhaigh Eo forbairt a dhéanamh air amach anseo. Tá sé tabhachtach go mbeadh mbeadh pobal Mhaigh Eo, agus pobal na Gaeilge i gcoitinne, suas chun dáta i gcónaí ar shaol na Gaeilge sa chontae seo. Tá sár-obair ar siúl ag Conradh Mhaigh Eo agus teastaíonn uathu cabhair agus tacaíocht a thabhairt don oiread daoine agus is féidir i gcur chun cinn na teanga sa Chontae.

Chuir Cathaoirleach Choiste Dúiche Mhaigh Eo, Máirtín G. Ó Maicín, fáilte roimh an suíomh nua ar maidin agus dúirt sé: “ Tá an-áthas orm go bhfuil an suíomh idirlín seo á sheoladh anocht. “Tus maith leath na hoibre”, a deir an seanfhocal. Is céim chun tosaigh í in obair Chonradh na Gaeilge i gCo.Mhaigh Eo. Is cúis bróid dúinn go bhfuil Cathaoirleach Fhorais na Gaeilge, Liam Ó Maoilmhichíl, sásta an seoladh seo a dhéanamh agus is vóta muiníne ionainn a theacht go Chaisleán an Bharraigh. Gabhaimid buíochas leis gur chuir sé an stró ar féin chun bheith linn don seoladh seo.”

Glacann Conradh Mhaigh Eo leis an deis seo chun cuireadh a thabhairt d’eagraisí, clubanna, comhlachtaí agus grúpaí eile thart timpeall an chondae teacht ar bord leo i gcur chun cinn na teanga sa chontae seo. Ní gá ach teagmháil a dhéanamh le Brídín agus beidh cabhair, comhairle is tacaíocht ar fáil i gcónaí. Déan inniu é.

“Ní neart go cur le chéile.”