conradh na gaeilge

Is Leor Beirt

aimn Is Leor Beirt
ionad An Linenhall
am Gach Ceadaoin ag 11:00
costas --
eile tuilleadh eolais 094-90-22444/087-9781166 nó eolas@conradhmhaigheo.ie
Is Leor Beirt

eolas

Is Leor BeirtTabharfaidh scéim nua an Chonartha “Is Leor Beirt” deis labhartha Gaeilge don ghnáthphobal agus cinnteoidh go mbeidh an Ghaeilge le cloisteáil go poiblí in ionaid éagsúla timpeall na tíre. Eascraíonn an scéim as an smaoineamh simplí nach bhfuil ach beirt Ghaeilgeoir ag teastáil chun ciorcal comhrá a bhunú agus chun gréasán Gaeilge áitiúil a chothú, trí bhualadh le chéile chun Gaeilge a labhairt le cupán caife nó um lón uair in aghaidh na seachtaine.

Dar le Bridín Ní Cheallaigh, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Conradh Mhaigh Eo: “Tá sé an-éasca grúpa nua Is Leor Beirt a bhunú, níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile i gcaife áitiúil nó sa bhialann san ionad oibre le comhrá le chéile i nGaeilge ar bhonn rialta. Níl aon chostas nó am breise de dhíth chun páirt a ghlacadh i ngréasán Gaeilge Is Leor Beirt, ó seo am lóin nó sos caife a bheadh á ghlacadh ag daoine ar aon nós, ach beidh sé á ghlacadh acu i suíomh éagsúil anois i dteannta daoine eile sa suim sa teanga.”

Dúirt Peadar Mac Fhlannchadha, Timire Náisiúnta an Chonartha: “Ní hamháin go mbeidh pointe teagmhála á chruthú ag scéim an Chonartha do dhaoine lasmuigh de phobal na Gaeilge ar an dóigh seo, ach cabhróidh Is Leor Beirt go mór le daoine ar an gcúpla focal an easpa muiníne agus an eagla roimh úsáid na Gaeilge a dhíbirt i gcomhluadar cairdiúil, neamhfhoirmeálta.”

Cuireann ar a laghad beirt chainteoir Gaeilge fáilte roimh dhaoine eile ag gach ionad a ghlacann páirt i scéim an Chonartha gach seachtain nó gach mí. Tá cur chuige Is Leor Beirt feiliúnach go háirithe do dhaoine atá ag iarraidh deise chun úsáid a bhaint as an méid Gaeilge atá acu, nó chun cur lena cumas teanga, agus tá grúpaí cheana féin ceangailte leis an scéim i nGaillimh, Maigh Eo, Baile Locha Riach, Inis, Baile Átha Cliath agus an Tulach Mór, Co. Uíbh Fháilí. Tá caoinfháilte roimh ghrúpaí nua ceangail leis an scéim agus beidh Conradh na Gaeilge ag tacú le grúpa ar bith a bunaítear in aon áit sa tír.

Chun tuilleadh eolas a fháil ar Is Leor Beirt í Maigh Eo is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Bridin ag 094-90-2244/087-9781166 nó eolas@conradhmhaigheo.ie