Eolas

imeachtaíTá réimse leathan imeachtaí á eagrú ag Conradh Mhaigh Eo ar mhaithe le cur chun cinn na teanga sa chontae. I measc na n-imeachtaí a eagraítear tá: Seachtain na Gaeilge, Campaí Samhraidh, Dioplóma sa Ghaeilge, Is Leor Beirt, Féile Drámaíochta agus Comhrá Gaeilge.Tugann siad seo uilig deis do dhaoine pé Gaeilge atá acu a labhairt, bíodh siad líofa nó ar bheagán focal. Le blianta beaga anuas d’éirigh thar cinn le Seachtain na Gaeilge sa chontae, le h-imeachtaí eagraithe ó cheann ceann an chontae.

Glacann an-chuid daoine sa chontae páirt in imeachtaí na Seachtaine agus bíonn spraoi, scléip agus craic acu. Tosaíonn obair ar Sheachtain na Gaeilge i bhfad roimh an Nollaig nuair a théann an tOifigeach Forbartha Gaeilge i dteagmháil le grúpaí agus eagraisí éagsúla ag impí orthu páirt a ghlacadh i sprid na Seachtaine. I measc siúd a ghlacann páirt tá Comhairle Chontae Mhaigh Eo, Músaem an tSaoil Tuaithe, Ionad Oideachais Mhaigh Eo, Leabharlanna an Chontae agus an Cumann Lúthchleas Gael.

Níos mó ná rud ar bith eile léiríonn Seachtain na Gaeilge na féidireachtaí atá ann chun an teanga a chur chun cinn. Chomh maith leis sin léiríonn sí gur mian leis an bpobal bheith páirteach i gcur chun cinn na teanga agus go bhfuil bá acu di.

Anuas ar sin uilig coinníonn Conradh Mhaigh Eo i dteagmháil leis na scoileanna chun cabhrú leo an Ghaeilge a chur chun cinn in aon bhealach gur féidir leo. Tré úsáid a bhaint as na meáin cumarsáide go léir déantar an-iarracht an pobal i coitinne a choinneáil ar an eolas faoi céard atá ag bogadh sa chontae ó thaobh na teanga de.